logo

Nastolatki

Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe


 

Opisywane niżej kursy nie dotyczą przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i matury. Informacje na temat tych kursów znajdują się w zakładce egzaminy.

  • Kurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • Zajęcia trwają od połowy września do końca czerwca – możliwość zapisania ucznia w trakcie roku szkolnego do istniejącej lub tworzącej się grupy.
  • Ilość osób w grupie – 4-8.
  • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.
  • Wszystkie materiały dodatkowe są bezpłatne (nie wliczając podręcznika).
  • Na zajęciach głównie posługujemy się językiem angielskim/niemieckim.
  • Podczas zajęć uzupełniamy wiedzę zdobytą w szkole o dodatkowe słownictwo, gramatykę itp. Rozwijamy u uczniów umiejętności komunikacyjne.
  • Korzystamy z podręczników, które nastawione są na wprowadzenie uczniów młodszych klas w zadania egzaminacyjne. Powoli wdrażamy ich w strategie egzaminacyjne.
Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu.
formularz kontaktowy